Voorwaarden

De applicatie Okakiben wordt uitgegeven door Okakiben SAS, een eenvoudige naamloze vennootschap, opgericht in Frankrijk, met hun zetel te 1, rue du Béarnais, 31000 Toulouse, Frankrijk, genoteerd in het handelsregister van Toulouse onder nummer 830 140 794.

De uitgeverij directeur van de website is de heer Ignacio Oliveras Garcia, president van Okakiben SAS.

Dit document definieert de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van een betalende dienst, verstrekt via de mobiele applicatie van Okakiben, waarbij contact wordt gelegd tussen particulieren voor Gebruikers van die applicatie om huisgemaakte voedselgerechten te kopen en verkopen. Deze algemene voorwaarden zullen worden aangevuld of gewijzigd, zoals de situatie mag zijn, door speciale gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde functionaliteiten en bepaalde wijzen van toegang of betaling.

De dienst is voorbehouden aan natuurlijke personen die wettelijk bevoegd zijn om contracten aan te gaan volgens Frans recht.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

“Account” betekent de registratie voor gebruik van de Applicatie van een Lid (Chef of Gourmet)

“Advertentie” betekent de beschrijving van de schotel gekookt of ongekookt voedsel die door een Lid via de Applicatie te koop wordt aangeboden, zichtbaar door het veld “verkoop” in de Applicatie te selecteren

“Applicatie” betekent het technische platform dat Gebruikers toestaat Advertenties te plaatsen of te raadplegen en om met elkaar in contact te komen over de verkoop en aankoop van huisgemaakte voedselgerechten.

“Bento” betekent een gekookt of ongekookt voedselgerecht dat te koop wordt aangeboden in een Advertentie die door een Lid wordt geplaatst

“Chef” betekent dat een van de leden van de Applicatie een Advertentie plaatst

“Vennootschap” betekent Okakiben SAS, een eenvoudige naamloze vennootschap, opgericht in Frankrijk, met hun zetel te 7, Rue de Boulbonne, 31000 Toulouse, Frankrijk, genoteerd in het Handelsregister van Toulouse onder nr. 830 140 794

“Cookie” betekent een applet die door een server op het wereldwijde web wordt verzonden naar een Gebruiker, soms zonder medeweten van de Gebruiker, tijdens een verbinding, met gegevens die specifiek zijn voor die Gebruiker en bij uitbreiding, de gegevens die de applet opslaat op de Gebruikers harde schijf die daarna voor de server toegankelijk is.

“E-mail” betekent een machine leesbare of geautomatiseerde documentinvoer of verzonden door een Gebruiker of voor uitgesteld overleg door een Gebruiker via een netwerk.

“Gourmet” betekent een Lid van de Applicatie die een Bento van een chef vraagt

“Internet” betekent het wereldwijde web (of netwerk van netwerken) dat telecommunicatie- en computerhulpbronnen (servers en werkstations van klanten) associeert voor de uitwisseling van informatie en gegevens met toepassing van een specifiek protocol met de naam TCP/IP dat toegankelijk is via een verbinding van een computer terminal.

“Lid” betekent een Gebruiker met een Account aangemaakt door online registratie door het “registratie” veld in de Applicatie te selecteren.

“Bestelling” betekent elke transactie tussen twee leden van de Applicatie waarin een Gourmet een door een Chef te koop aangeboden Bento koopt.

“Partijen” zullen de Gebruikers, Leden (Chef van Gourmets) en/of Okakiben SAS betekenen.

“Dienst” betekent het scala aan diensten geleverd door Okakiben SAS via de Applicatie waardoor Gebruikers Advertenties kunnen plaatsen of raadplegen en met elkaar kunnen communiceren op een technisch platform voor de verkoop en aankoop van huisgemaakte gerechten.

“Algemene voorwaarden” betekent deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst.

“Gebruik” betekent toegang tot de Applicatie en/of de website op www.okakiben.com

"Use" will mean access to the Application and/or the website at www.okakiben.com

“Gebruiker” betekent elke natuurlijke persoon die toegang tot het platform heeft en die Gebruikers en Leden samenbrengt via de Applicatie.

ARTIKEL 2 - AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Vennootschap biedt Gebruikers een betalende Dienst waarmee zij contact kunnen opnemen met andere Gebruikers, Advertenties kunnen plaatsen en raadplegen die te koop zijn, verkopen of (zoals de situatie mag zijn) huisgemaakte voedselgerechten kopen, mits zij deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud aanvaarden.

De Gebruiker garandeert en erkent dat hij of zij deze Algemene Voorwaarden volledig heeft gelezen en deze aanvaardt en ermee instemt. Het gebruik van de Dienst die wordt aangeboden via de Applicatie zal worden beschouwd als een bevestiging van de zonder voorbehoud en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Het Vennootschap behoudt zich het recht voor om op enig moment enkele of alle van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Daarom moet de Gebruiker regelmatig de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadplegen, die zichtbaar is door het veld “GT&C” in de Applicatie te selecteren. Wanneer zij verbinding maken met de Applicatie, worden Gebruikers geacht de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

Als een Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft of gehoorzaamd, behoudt het Vennootschap zich het recht voor hem of haar de toegang tot de Dienst te ontzeggen.

Een Bestelling wordt geplaatst door de procedure te volgen die is uiteengezet op de pagina die overeenkomt met de gekozen betaalmethode.

De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de aanvaarding door het Vennootschap van de Bestelling per E-mail verzonden naar zijn of haar persoonlijke mailbox op het opgegeven e-mailadres.

De Bestelling zal worden gefactureerd voor onmiddellijke betaling, in overeenstemming met artikel L. 441-3 van het Franse Wetboek van Koophandel, door externe dienstverleners waarbij de overboeking plaatsvindt via een betaalmethode zoals PayPal.

Gebruikers kunnen factureringsinformatie raadplegen, inclusief aankoopdatums en betaalmethode die worden gebruikt op hun pagina “Dashboard”. De gebruiker moet zich na elke sessie uitloggen, anders zal eender welke verantwoordelijkheid die samenhangt met het gebruik van onze app exlusief gedragen worden door dezelfde gebruiker. De gebruiker kan het gebruik van zijn gegevens tegengaan door het door te geven aan Okakiben SAS via deze link: https://www.okakiben.com/contact

Het Vennootschap raadt minderjarigen en hun ouders aan dat ze controleren of de software voor ouderlijk toezicht naar behoren is geactiveerd op hun computer. Software voor ouderlijk toezicht is software waarmee ouders toezicht kunnen houden op het browsen op het Internet van minderjarigen door het definiëren van web toegang en online diensten (discussieforums, chatrooms en instant messaging-diensten) toegangsrechten op basis van leeftijd, volwassenheid en Internetervaring.

ARTIKEL 3 - BESCHRIJVING VAN DE DIENST - LICENTIE

De Dienst omvat een technisch platform waarmee Applicatiegebruikers Advertenties kunnen plaatsen of raadplegen en met elkaar kunnen communiceren voor de verkoop en aankoop van huisgemaakte gerechten en/of rauwe groenten en fruit.

Dienstdetails kunnen worden geraadpleegd door het veld “Over ons” in de Applicatie te selecteren.

Licentie

Behoudens de naleving van deze Algemene Voorwaarden, verleent het Vennootschap Gebruikers een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-toewijsbare licentie, die geen toestemming voor sublicentie geeft, (i) voor toegang tot en gebruik van de Applicatie op mobiele eindapparatuur en (ii) om toegang tot en gebruik van bijbehorende inhoud, informatie en hardware die tot hun beschikking staan als onderdeel van de Dienst.

Voor vragen met betrekking tot de Dienst kunnen Gebruikers contact opnemen met het Vennootschap op het volgende telefoonnummer: +34 676 745 177 (zonder toeslag behalve de kosten van het telefoongesprek).

ARTIKEL 4 - OPENEN VAN EEN ACCOUNT - IDENTIFICATIE - ADVERTENTIES - RECENSIES - GELDIG BEWIJS - INFORMATIE-UITWISSELING

Nadat een account is aangemaakt door middel van een abonnement en betaalt is voor de Dienst, krijgen de Gebruikers een login en een wachtwoord toegewezen (hierna de “Gebruikers-ID”) om toegang te krijgen tot hun privé-accounts.

Gebruikers-ID Vertrouwelijkheid

Gebruikers-Identiteiten zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Een Gebruikers-ID kan alleen worden gewijzigd op verzoek van de Gebruiker of op initiatief van het Vennootschap.

Alleen de Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van zijn of haar Gebruikers-ID en verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om die Gebruikers-ID geheim te houden en deze op geen enkele manier aan iemand bekend te maken.

Als een Gebruikers-ID wordt gestolen of verloren is, is de Gebruiker aansprakelijk voor het verlies of schade veroorzaakt door een dergelijk verlies of diefstal en zal de Gebruiker zo spoedig mogelijk de procedure voor het wijzigen van Gebruikers-ID volgen die kan worden bekeken door het veld “wachtwoord vergeten?” te selecteren in de Applicatie.

Een advertentie plaatsen

Als Lid heeft een Chef het recht om Advertenties te maken en plaatsen met informatie over Bentos die hij of zij te koop aanbiedt.

Een Chef mag alleen een Advertentie plaatsen als hij of zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

de Chef verbindt zich ertoe om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken over alle ingrediënten die de Bento bevat voor andere Gebruikers om ingrediënten te detecteren die een voedselallergie kunnen veroorzaken;

de Chef stemt ermee in om rauwe eieren, rauwe vis of rauw vlees niet als ingrediënten in de Bento te gebruiken;

de Chef garandeert dat de te koop aangeboden Bento in de advertentie is bereid met verse producten en zo niet, zich ertoe verbindt de Leden op de hoogte te stellen waar hij of zij bevroren producten heeft gebruikt;

de Chef garandeert naleving van de gebruikersstatuten voor goed gedrag, zichtbaar bij het selecteren van het veld “Hygiene” in de Android Applicatie te selecteren,

de Chef garandeert dat de Bento die te koop werd aangeboden in de Advertentie, niet later dan 24 uur voordat de advertentie werd geplaatst werd gekookt en, indien niet, de andere Leden hiervan op de hoogte stelt; en

de Chef garandeert dat geen Bento illegale of giftige producten, alcohol of andere stoffen bevat die de alertheid of het oordeel van de Leden kunnen schaden en garandeert dat consumptie van de Bento geen risico inhoudt voor de gezondheid van de Leden.

Beoordelingen posten

Een Gourmet, indien hij of zij dit wenst, kan een Chef een beoordeling aanbieden, afhankelijk van het voltooien van een Bestelling.

Het Vennootschap behoudt zich het recht voor om een recensie te verwijderen die mogelijk in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst betreffende Geldig Bewijs

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat:

de aanwezigheid van een ID-code op geldige wijze de auteur van een document of E-mail identificeert, waarmee de authenticiteit van dat document of E-mail wordt aangetoond;

een elektronisch document met een ID-code staat gelijk aan een geschreven document in papieren vorm ondertekend door de persoon die het heeft uitgegeven;

de partijen kunnen vertrouwen op een papieren vorm van een E-mail afgedrukt door software voor elektronische berichtgeving om de inhoud van de correspondentie tussen hen te bewijzen met betrekking tot de naleving van deze Algemene Voorwaarden.

Uitwisselen van informatie

Gebruikers accepteren en stemmen in met het gebruik van E-mail voor het verzenden van gevraagde informatie betreffende het aangaan of uitvoeren van deze overeenkomst.

ARTIKEL 5 - PERSOONSGEGEVENS

Omdat het Vennootschap persoonlijke gegevens moet verwerken, heeft Okakiben SAS de website www.okakiben.com geregistreerd bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libértés (Frans Agentschap voor Gegevensbescherming). De website is geregistreerd onder nummer 2089533.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens is het verboden om direct of indirect de etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen of het lidmaatschap van een vakbond van betrokkenen te onthullen, of informatie over de gezondheid of seksualiteit van betrokkenen.

De gegevens van Gebruikers worden eerlijk en rechtmatig verzameld en verwerkt voor welomschreven, expliciete en legitieme doeleinden, zonder dat deze later worden verwerkt of gemanipuleerd en onverenigbaar zijn met dergelijke doeleinden, en niet in een vorm waarin de betrokken personen kunnen worden geïdentificeerd, voor een periode die niet groter is dan die noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens werden verzameld en verwerkt.

Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt door een onderaannemer of een persoon die onder het gezag van de verantwoordelijke of het gezag van de onderaannemer, in opdracht van de verantwoordelijke waarnemer voor het Vennootschap.

Er is geen gebruik van cookies die Gebruikers identificeren op de website www.okakiben.com, buiten een gebruikersessie.

Gebruikers worden geïnformeerd dat persoonlijke gegevens die op formulieren die als verplicht zijn gemarkeerd en die voor het doel van de Dienst zijn verzameld, noodzakelijk zijn voor Gebruik van de Dienst, alleen worden gebruikt in verband met de Dienst en uitsluitend bestemd zijn voor het gebruik van het Vennootschap. Het Vennootschap zal, voor zover mogelijk, alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de gegevensbeveiliging te beschermen.

Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verkoop, overdracht of vrijgave van hun persoonlijke gegevens, die kunnen worden uitgeoefend door het relevante vakje in of uit te schakelen bij het invullen van het formulier om een account te openen.

Gebruikers hebben ook recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en kunnen eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd door een E-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: “support@okakiben.com”.

Derden kunnen ook een recht van bezwaar uitoefenen door een E-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: “support@okakiben.com”.

ARTIKEL 6 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIES

Netwerk operatie

Gezien de bijzonderheden en specifieke kenmerken van het Internet, kan het Vennootschap geen garantie bieden met betrekking tot de continuïteit van de dienst. Het is alleen gebonden door de plicht alles in het werk te stellen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Het Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is geleden als gevolg van een tijdelijke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Dienst.

Wijzigingen op de website

Alle informatie die is opgeslagen in de Applicatie kan op elk moment worden gewijzigd, aangezien de website interactief is, zonder aansprakelijkheid van het Vennootschap.

Geen Vennootschap aansprakelijkheid of Gebruikersgaranties

Het Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die ontstaat bij het gebruik van de Applicatie of bij het niet kunnen gebruiken van de Applicatie of de inhoud ervan, behalve in de gevallen voorzien door de wet. Het Vennootschap geeft geen garantie dat de verstrekte informatie gedetailleerd, compleet, geverifieerd of juist zal zijn.

Het Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van de Dienst, zoals voedselvergiftiging, voedselallergieën, of vergiftiging.

Gebruikers garanderen dat zij volledig op de hoogte zijn van de bijzonderheden en beperkingen van het Internet. Zij herkennen en erkennen dat het onder andere onmogelijk is om de volledige veiligheid van gegevens die door Gebruikers via het Internet worden verzonden, te garanderen. Het Vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten die het gevolg zijn van transmissies.

Gebruikers communiceren dergelijke gegevens op eigen risico. Het Vennootschap kan alleen verzekeren dat het alle beschikbare middelen zal gebruiken om de maximaal mogelijke veiligheid te garanderen.

De Gebruiker stemt ermee in het Vennootschap schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle kosten die zij zou kunnen dragen als gevolg van enige claim of geschil, in of buiten de rechtbank, in verband met Gebruik door de Gebruiker van de Dienst en zal het Vennootschap vrijwaren tegen alle vonnissen of schadevergoedingen die tegen het Vennootschap zijn uitgesproken in gerechtelijke procedures.

Beperking van aansprakelijkheid

In elk geval is de aansprakelijkheid van het Vennootschap beperkt tot de prijs van de Dienst die het Lid gebruikt.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS EN LEDEN

VERPLICHTINGEN VAN ALLE GEBRUIKERS

Gebruikers stemmen ermee in:

(1) geen valse, misleidende, misleidende of frauduleuze informatie te verstrekken aan het Vennootschap bij het aanmaken of bijwerken van een Account, of aan andere Leden;

(2) om niets te zeggen, zich op een bepaalde manier te gedragen of inhoud te publiceren op de Applicatie die lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, vulgair, aanstootgevend, agressief, ongepast, gewelddadig, bedreigend, pestend, racistisch, xenofoob, of een seksuele betekenis heeft, aanzetten tot haat, geweld of discriminatie, het aanmoedigen van illegale activiteiten of het gebruik van illegale middelen of, in het algemeen, in strijd is met de doelstellingen van de Applicatie, die de rechten van het Vennootschap of een derde partij schendt of in strijd is met aanvaarde gedragsnormen;

(3) om de reputatie niet te schaden of de rechten van het Vennootschap te schenden, in het bijzonder zijn intellectuele eigendomsrechten;

(4) om niet meer dan één Account op de Applicatie te openen en niet om een Account te openen op naam van een derde partij;

(5) niet te proberen het online boekingssysteem van het Platform te omzeilen, in het bijzonder door te proberen contactgegevens aan een ander Lid te communiceren voor de verkoop of aankoop van een gerecht voor gekookt voedsel buiten de Applicatie zonder de kosten van de Dienst te betalen;

(6) om geen contact op te nemen met een ander Lid, met name via de Applicatie, voor een ander doel dan het overeenkomen van voorwaarden voor de verkoop of aankoop van een Bento;

(7) geen betalingen buiten de Applicatie te doen of te accepteren, anders dan in gevallen die zijn toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden;

(8) om te voldoen aan deze Algemene Voorwaarden;

(9) geen inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en, in het algemeen, om op te treden en te voldoen aan de Applicatie regelgeving.

Over het algemeen zijn Gebruikers het eens:

 • m te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en contractuele vereisten en zich te houden aan alle professionele gewoonten en gebruiken die op hen van toepassing zijn;
 • ich met name te houden aan alle wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en burgerlijke vrijheden en met dit doel de nodige toestemming aan te vragen of de juiste verklaring van geautomatiseerde gegevensverwerking te verstrekken aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (“CNIL”) (Franse Autoriteit voor Gegevensbescherming) of een andere vervangende administratieve autoriteit;
 • iet, op geen enkele manier, om informatie die is ontvangen van het Vennootschap bekend te maken, te kopiëren, te verkopen of ter beschikking te stellen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

VERPLICHTINGEN VAN CHEFS

Chefs zijn verplicht:

 • m authentieke foto's van hun gekookte voedselgerechten in hun Advertenties te gebruiken;
 • m alle ingrediënten die in de Bento worden gebruikt volledig en uitvoerig weer te geven;
 • m andere Gebruikers te informeren dat bevroren producten zijn gebruikt bij de voorbereiding van de Bento;
 • m de betaling van de prijs van Bestellingen uitsluitend via de Applicatie te ontvangen;
 • e vermelden of zij de verantwoordelijkheid voor de aflevering aanvaarden en zo ja, de aansprakelijkheid aanvaarden om ervoor te zorgen dat een dergelijke aflevering plaatsvindt onder voorwaarden die geschikt zijn om te voldoen aan de toepasselijke normen inzake voedselhygiëne;
 • m de volledige aansprakelijkheid te aanvaarden voor elke ongepaste behandeling van voedingsmiddelen tijdens het kookproces; en
 • en geschikte container te bieden om de Bento te vervoeren waar hij of zij ermee heeft ingestemd om dit als onderdeel van de Dienst te doen.

VERPLICHTINGEN VAN GOURMETS

Gourmets zijn vereist:

 • m bestellingen uitsluitend via de Applicatie te betalen;
 • m het Vennootschap op de hoogte te stellen van elk vermoeden van voedselvergiftiging na het eten van een Bento; en
 • en geschikte container te bieden voor het vervoeren van de Bento waar hij of zij ermee heeft ingestemd om de Dienst te ontvangen.

ARTIKEL 8 - SANCTIES IN GEVAL VAN CONTRACTBREUKEN

Als een Gebruiker niet voldoet aan de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden, zal het Vennootschap een schriftelijke kennisgeving per E-mail versturen waarin de Gebruiker wordt verzocht de inbreuk te verhelpen en zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden. Als er binnen 72 uur na verzending van de E-mail geen effectieve oplossing voor de inbreuk bestaat, kan het Vennootschap hem of haar de toegang tot de Dienst weigeren, zonder dat de Gebruiker in dit opzicht recht heeft op een terugbetaling of prijsvermindering.

ARTIKEL 9 - FINANCIËLE VOORWAARDEN

Prijs van de Dienst

De prijs van de Service zal, behalve voor gratis uitwisselingen, een minimumpercentage van 5% bedragen, afgerond naar het dichtstbijzijnde 0,5 EUR, waarvoor de betaalde belastingen hieronder kunnen worden geraadpleegd:

Bento NL: 0,41 EUR net. BTW: 0,09 EUR (21%)

Bento ES: 0,41 EUR net. IVA: 0,09 EUR (21%)

Bento FR: 0,42 EUR net. TVA: 0,08 EUR (20%)

Prijzen kunnen onder meer worden gewijzigd ingevolge wijzigingen in het netwerk, technische updates of wettelijke vereisten.

Betaalmethoden

Betaling geschiedt per bankpas of creditcard (CB, Visa, Eurocard/Mastercard) of via PayPal.

Het betalingsbevel per bankkaart is onherroepelijk.

Het vermogen om betalingen te stoppen of aan te vechten is strikt wettelijk geregeld. Het is beperkt tot drie gevallen, tenzij de begunstigde bankroet of insolvent is: verlies van de kaart, diefstal of frauduleus gebruik van de kaart of gegevens in verband met het gebruik ervan.

Als de chef de voorziene code bij de gourmet niet gebruikt eens de betaling voldaan wordt, zal de chef het transactiebedrag moeten opeisen via een intern account, genaamd «My Wallet», dit zal een hoeveelheid Okakiben credits ontvangen, evenveel als het bedrag in EUR van de betaling in afwachting voor de chef, tien dagen nadat de transactie gebeurde. Okakiben credits kunnen gebruikt worden als een interne betaalmethode voor nieuwe betalingen naar een andere chef zonder de servicekosten die vanboven beschreven worden in de sectie «Prijs van de Dienst».

ARTIKEL 10 - ANNULATIEPERIODE

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, erkent en accepteert de Gebruiker uitdrukkelijk dat de overeenkomst met het Vennootschap kan worden uitgevoerd en dat contact wordt gelegd met andere Leden voordat de annuleringsperiode van de overeenkomst is verstreken, bijvoorbeeld zodra een Bestelling is bevestigd. Dienovereenkomstig ziet hij of zij uitdrukkelijk af van zijn recht om de overeenkomst te annuleren, in overeenstemming met artikel L. 221-28 van de Franse Consumentenwet.

ARTIKEL 11 – KLANTENONDERSTEUNING

Het Vennootschap biedt Gebruikers een klantenservicedienst waarmee op werkdagen van [8:00] tot [22:00] uur contact kan worden opgenomen. op het volgende telefoonnummer: [+34 676 745 177].

Aanvragen kunnen ook per post worden verzonden naar het volgende adres:

Okakiben SAS

1, Rue du Béarnais,

31000 Toulouse, Frankrijk

of door een E-mail te sturen naar het volgende adres:

support@okakiben.com

ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten, zowel eigendomsrechten als morele, in de inhoud en informatie in de Applicatie of op de www.okakiben.com website behoren volledig en specifiek aan het Vennootschap alleen, onder voorbehoud van de eigendomsrechten van een derde partij waarin het Vennootschap een vergunning of de benodigde autoriteit of toestemming is verleend.

Het verlenen van rechten aan de Gebruiker om de Applicatie en de Dienst te gebruiken die door het Vennootschap wordt aangeboden, houdt geen rechtenoverdracht of toestemming in om enig onderdeel van de Applicatie of www.okakiben.com website te gebruiken of te exploiteren.

De Gebruiker verleent het Vennootschap een wereldwijde licentie, geldig gedurende de looptijd van het Gebruik van de Dienst, om alle inhoud te gebruiken, beschermd door intellectuele eigendomsrechten, verstrekt door de Gebruiker als onderdeel van de Dienst.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT - TAAL VAN DE OVEREENKOMST

De relatie tussen het Vennootschap en de Gebruiker, onder meer gereguleerd door deze Algemene Voorwaarden, valt onder de Franse wetgeving, met uitsluiting van de wetgeving van enig ander land. De originele versie van deze Algemene Voorwaarden is in het Frans. Als deze Algemene Voorwaarden worden opgesteld in of vertaald in andere talen, is de Franse versie alleen geldig en afdwingbaar.

ARTIKEL 14 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker blijven gedurende de gehele duur van Gebruik van de Service behouden volgens de twee voorgaande artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

De volgende derde partij heeft toegang tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker:

Amazon Web Services INC. (VS), die hostingservices levert met een firewall die voldoet aan EU-richtlijn 95/46, die wordt afgedwongen door het Uitvoeringsbesluit 2016/1250 van de Europese Commissie op 12 juli 2016.

Terug naar de startpagina